Events

Jul 13

MSU Biomedical and Health IRB Meeting

Monday, July 13, 2020 2:00 PM at MSU

Jul 20

MSU Social Science/Behavioral/Education IRB Meeting

Monday, July 20, 2020 2:00 PM at MSU

Jul 27

MSU Biomedical and Health IRB Meeting

Monday, July 27, 2020 2:00 PM at MSU

Aug 10

MSU Biomedical and Health IRB Meeting

Monday, August 10, 2020 2:00 PM at MSU

Aug 17

MSU Social Science/Behavioral/Education IRB Meeting

Monday, August 17, 2020 2:00 PM at MSU

Aug 24

MSU Biomedical and Health IRB Meeting

Monday, August 24, 2020 2:00 PM at MSU

Sep 7

Holiday - University Closed

Monday, September 7, 2020 at MSU

Sep 14

MSU Biomedical and Health IRB Meeting

Monday, September 14, 2020 2:00 PM at MSU

Sep 21

MSU Social Science/Behavioral/Education IRB Meeting

Monday, September 21, 2020 2:00 PM at MSU

Sep 28

MSU Biomedical and Health IRB Meeting

Monday, September 28, 2020 2:00 PM at MSU

Oct 12

MSU Biomedical and Health IRB Meeting

Monday, October 12, 2020 2:00 PM at MSU

Oct 19

MSU Social Science/Behavioral/Education IRB Meeting

Monday, October 19, 2020 2:00 PM at MSU

Oct 26

MSU Biomedical and Health IRB Meeting

Monday, October 26, 2020 2:00 PM at MSU

Nov 9

MSU Biomedical and Health IRB Meeting

Monday, November 9, 2020 2:00 PM at MSU

Nov 16

MSU Social Science/Behavioral/Education IRB Meeting

Monday, November 16, 2020 2:00 PM at MSU

Nov 23

MSU Biomedical and Health IRB Meeting

Monday, November 23, 2020 2:00 PM at MSU

Nov 26

Holiday - University Closed

Thursday, November 26, 2020 at MSU

Nov 27

Holiday - University Closed

Friday, November 27, 2020 at MSU

Dec 14

MSU Biomedical and Health IRB Meeting

Monday, December 14, 2020 2:00 PM at MSU

Dec 21

MSU Social Science/Behavioral/Education IRB Meeting

Monday, December 21, 2020 2:00 PM at MSU

Dec 31

Holiday - University Closed

Thursday, December 31, 2020 at MSU

Jan 1

Holiday - University Closed

Friday, January 1, 2021 at MSU